Chinese Ambassadors to Ireland

Gong Pushen (1980.08-1984.09)

Xing Zhongxiu (1984.09-1987.08)

Zhou Yang (1987.09-1989.10)

Han Lili (1989.11-1993.10)

Fan Huijuan (1993.12-1997.11)

Zhen Jingjong (1997.12-2000.02)

Zhang Xiaokang (2000.03-2002.07)

Sha Hailin (2002.08-2005.12)

Zhang Xinsen (2005.12-2007.10)

Liu Biwei (2007.12-2011.08)

Luo Linquan (2011.08-2014.03)

Xu Jianguo (2014.03-2016.05)

Yue Xiaoyong (2016.06-2019.04)

He Xiangdong (2019.05-)

EMBASSY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA IN IRELAND ALL RIGHTS RESERVED
http://ie.china-embassy.gov.cn